magyar angol teki
tartalom Nyitólap Bemutatkozás Webáruház Oldaltérkép Kapcsolat
> Vásárló tájékoztató

Vásárló tájékoztató


Üzletszabályzat

Az üzletszabályzat 2015.12.12-től visszavonásig érvényes.

A szerződés nyelve: Magyar
A szerződés tárgya:
A szerződés tárgyául szolgál, a Hunor Vállalkozás (Zsolt Péter) www.kamikaze.hu néven üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikke és a hozzájuk kapcsolódó bármely szolgáltatása.
A kamikaze.hu áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja és ismeri a jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a rendelés menetével. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a vásárló a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a kamikaze.hu felelősséget nem vállal.

Termékinformáció:

Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.

Vételár:

A termékek mellett feltüntetett árak az adott árucikkek vételára. A vételár tartalmazza az általános forgalmi adót is.
Az árak tájékoztató jellegűek az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

A rendelés menete:

Cégünk a megrendeléseket 1-2 munkanapon belül juttatja el vásárlóihoz. A rendelések hétköznap, napi rendszerességgel kerülnek kiszállításra.
Ahhoz, hogy a megrendelt csomagot a megfelelő címre tudjuk eljuttatni, és a számlát ki tudjuk állítani, elengedhetetlen néhány részletbe beavatnia minket:

Megrendeléséhez szükséges információk:

 • Vezeték és keresztnév
 • Cégnév (opcionális)
 • Szállítási cím (Postafiók megadása esetén a szállítást nem tudjuk vállalni.)
 • Számlázási cím (Amennyiben eltér a szállítási címtől.)
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Amennyiben regisztrál az oldalon, a megrendeléshez szükséges információkat csak a regisztrációnál kell megadnia, mert az adatait rendszerünk tárolja.
Regisztráció nélküli rendelés esetén minden esetben meg kell adnia adatait.

A rendelés folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései:

 1. Kiválasztja a termékeket.
 2. Kitölti az információs ablakot.
 3. Elküldi a megrendelést.
 4. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap e-mailben, amely tartalmazza a rendelés adatait.
 5. A futárszolgálat házhoz viszi a küldeményt. Amennyiben a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik otthon, a futár értesítőt hagy az elérhetőségével, így egyeztethet vele egy időpontot másnapra. A vonalkódos rendszer eredményeként garantált, hogy nem fog eltűnni a csomagja.
 6. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Hunor Vállalkozás nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

Fizetési feltételek:

A megrendelt termékek árát, és a fuvarköltséget a vevő a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizeti ki.

Áruátvétel:

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában, illetve személyes átvételkor, a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.
Az átvételt követően, a hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben bármilyen sérülést talál a csomagon, kérjük, még a szállító cég alkalmazottjának jelenlétében jegyzőkönyvben rögzítse, és hozzánk feltétlenül juttassa el. Amennyiben a kiszállított csomagban nem a megrendelt árut találja, kérjük, jelezze írásban vagy telefonon cégünknek.

A Vásárló jogai és kötelezettségei:

A vásárló jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben vagy telefonon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

Elállás:

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat nélkül) gyakorolható. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A rendelet itt megtekinthető
A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Garancia:

Cégünk a gyártók által biztosított garanciális feltételek szerint jár el. Természetesen a hibás árut díjmentesen kicseréljük és az ismételt kiszállítás költségét cégünk állja.
Kérjük, az eredeti számlát részünkre visszajuttatni szíveskedjenek.
A Hunor Vállalkozás további szavatossági és jótállási felelősségére, valamint vitás esetekben a Ptk.-ban, és a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. - itt megtekinthetők

Adatvédelem:

A Hunor Vállalkozás. kijelenti, hogy minden személyes adatot tiszteletben tart és titkosan kezel. A tudomásunkra hozott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra, azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Természetesen a megrendelő címéről és telefonszámáról a futárszolgálatot informáljuk, a pontos és gyors házhoz szállítás érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
Amennyiben bármivel kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor kérjük, hogy keresse meg ügyfélszolgálatunkat e-mailben vagy a +36-30/66-333-44-es telefonszámon.

Regisztrációjával ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
A kamikaze.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.

A honlapon a következő információs társadalommal összefüggő tevékenységet fejti ki:

Hírlevél küldés:

A hírlevélre feliratkozókat a kamikaze.hu a hírlevelekben a cég tevékenységével kapcsolatos információkról tájékoztatja. Ebből a célból kezeli a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait.

A kezelt személyes adatok:

A hírlevélre feliratkozásnál az elektronikus kereskedelmi törvény alapján kötelező  megadni az e-mail címen kívül a feliratkozó nevét is. Ezen személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés miatt kezeljük.
A regisztráció során a felhasználó megadja nevét és e-mail címét. Ezt a személyes adatot statisztikai céllal kívánjuk kezelni. Azt kívánjuk felmérni, hogy kik látogatják főként a honlapot és kik érdeklődnek a tevékenységünk iránt. Ennek ismeretében tud cégünk hatékonyabb, az érdeklődők igényeit jobban kielégítő módon működni.

Az adatkezelés módja, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. Mindezek alapján, a fentiekben meghatározott adatkezelési rendelkezéseken túlmenően a hírlevelekre az alábbiak is alkalmazandók.
A gazdasági reklámtörvény szerint gazdasági reklám minden olyan közlés, amely többek között valamely szolgáltatás igénybevételére ösztönöz, vagy a vállalkozás ismertségét növeli, népszerűsítésére szolgál. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint a gazdasági reklámtörvény vonatkozó rendelkezéseit nemcsak a gazdasági reklámra, hanem a társadalmi célú, nem gazdasági reklámnak minősülő tájékoztatásra is alkalmazni kell.
A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerése után a hírlevélre történő feliratkozás a fentieknek megfelelő hozzájárulásnak tekintendő.
A feliratkozás alapján cégünk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait, azaz a nevét és az e-mail címét. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, vagy leiratkozáshoz lehetősége van direkt honlapunkon, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja cégünk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.
A hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (az adatfeldolgozó) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a hírlevél címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A hírlevél küldésére vonatkozó  közös adatvédelmi szabályok:

Az adatokat bármely, a fent meghatározott tevékenység végzésétől eltérő célból csak a további adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy  cégünk mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségének a kamikaze.hu a jelen Adatvédelmi Szabályzatban tesz eleget adatkezelési célok és kezelt adatok jelen Üzletszabályzatban történő meghatározásával. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövege a honlapon folyamatosan elérhető.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Tájékoztatás.
Helyesbítés.
Törlés.
Betekintés.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Felügyeleti szervek:

A honlap működését az alábbi szervek felügyelhetik:
Jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál).
Elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál).
 bemutatkozás | webáruház | kapcsolat | impresszum
Hunor Vállalkozás © 2007-2018 All rights reserved - site by web item